HODNOCENÍ PIWI ODRŮD V ŠARDICÍCH 24.5.2019

    V pátek 24.5. se v Šardicích uskutečnilo hodnocení PIWI odrůd. Zkratka PIWI pochází z německého „pilzwiderstandsfähige Rebsorten“ a jedná se o skupinu odrůd, speciálně vyšlechtěných k odolnosti proti houbovým chorobám či napříkad jarním mrazíkům. Neznámější odrůdou z této skupiny je Hibernal, jehož obliba v současnosti rychle roste. Ten jsme ovšem v hodnotící komisi neměli (ten měli sousedé u vedlejšího stolu). Naše skupina posuzovala odrůdy Johhaniter, Merzling, Jutrzsenka a Muscaris. Velmi zajímavé hodnocení vín, která nyní třeba tak rozšířena a známá nejsou, ale v budoucnu...kdo ví?